ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrenci alımına başladığı 2012-2013 öğretim yılından bu yana lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. Bölümümüzde %100 Türkçe ve % 100 İngilizce olmak üzere iki lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.
Bölümümüzün temel hedefi, çok boyutlu ve değişen küresel dinamiklerle uyumlu bir eğitim vermektir. Bölümümüzde Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Türk Dış Politikası gibi temel mesleki derslerin yanı sıra, diğer bölümlerle ortak alınan derslerle birlikte zengin bir müfredat sunulmaktadır. Ayrıca, bölümümüz, Afrika, Uzakdoğu, Ortadoğu ve Rusya başta olmak üzere alan çalışmalarında uzmanlaşmış kadrosuyla da öğrencilere daha fazla ilgilendikleri konularda yoğunlaşabilmelerinin yolunu açmaktadır.   
Disiplinlerarası bir yaklaşımla, kuramsal ve analitik bilgiye ulaşımı amaç edinen bölümümüz mezunları, kamu kurumları başta olmak üzere, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da görev almaktadır. Bunun dışında, pek çok mezunumuz yurtiçi ve yurtdışında sürdürdükleri lisansüstü eğitimleriyle akademik kariyerlerine devam etmektedir.