ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Tanıtım

Lisans programı 4 yıllık olup, öğrenci alımına 2012-2013 öğretim yılı Güz döneminde başlanmıştır. Bölümde %100 Türkçe ve % 100 İngilizce olmak üzere iki lisans programı ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarımız da bulunmaktadır. Programların ilk iki yılında öğrenciler ağırlıklı olarak diğer bölümlerle ortak dersler, sonrasında ise Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Türk Dış Politikası gibi uluslararası ilişkilerin temel mesleki derslerini almaktadır. Günümüzde uluslararası ilişkilerin bir bilim dalı olarak gelişimi göz önüne alındığında, bölümümüz uzmanlık alanları çok çeşitli kollara ayrılmış akademisyen kadrosuyla öğrencilere Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu, Çin, Rusya ve Kafkaslar gibi bölgelere dair uzmanlık alan dersleri sunmaktadır. Bunun yanı sıra İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olma vizyonu doğrultusunda öğrenciler seçmeli derslerle enerji, milliyetçilik, etnik sorunlar, göç ve mültecilik, uluslararası güvenlik sorunları, insan hakları, çevre sorunları gibi konulara yönlendirilmektedir. Bölüm mezunları Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kamu kurumlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapabileceklerdir. İdari yargı, kaymakamlık, müfettişlik, uzmanlık gibi A grubu memuriyet pozisyonlarında da çalışabilirler. Ayrıca özel sektör, uluslararası şirketler, medya ve sivil toplum kuruluşları da bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği alanlardır. Bölümümüzün bir diğer önceliği,  öğrencileri akademik kariyere yönlendirmektir. Bu doğrultuda Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı altında 2011-2012 öğretim yılı Bahar döneminde faaliyete geçmiş iki ayrı yüksek lisans programımız ve 2016 güz yarı yılı ile faaliyete geçmiş doktora programımız bulunmaktadır.