ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Anabilim Dalları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü dört anabilim dalından oluşmaktadır:

  • Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı
  • Siyasi Tarih Anabilim Dalı
  • Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı
  • Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Anabilim Dalı