ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Lisans

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Öğretim Kurulu’nun 19.01.2011 tarihli yürütme kurulu kararıyla kurulmuştur. Bölüm 4 anabilim dalından oluşmaktadır:

  • Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı
  • Siyasi Tarih Anabilim Dalı
  • Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı
  • Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Anabilim Dalı
     

Lisans programı 4 yıllık olup, öğrenci alımına 2012-2013 öğretim yılı Güz döneminde başlanmıştır. Program Türkçe ve İngilizce eğitim doğrultusunda iki farklı seçenek sunmakta olup, öğrencilere isteğe bağlı 1 yıl süreli İngilizce hazırlık eğitimi verilecektir. Programın ilk iki yılında öğrenciler ağırlıklı olarak diğer bölümlerle ortak dersler, sonrasında ise Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Türk Dış Politikası gibi uluslararası ilişkilerin temel mesleki derslerini almaktadır.

Günümüzde uluslararası ilişkilerin bir bilim dalı olarak gelişimi göz önüne alındığında, bölümümüz uzmanlık alanları çok çeşitli kollara ayrılmış akademisyen kadrosuyla öğrencilere Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu, Çin, Kafkaslar ve Rusya gibi bölgelere dair uzmanlık alan dersleri sunmaktadır. Bunun yanı sıra İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olma vizyonu doğrultusunda öğrenciler seçmeli derslerle enerji, milliyetçilik, etnik sorunlar, göç ve mültecilik, uluslararası güvenlik sorunları, insan hakları, çevre sorunları gibi konulara yönlendirilmektedir.

Bölüm mezunları Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kamu kurumlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapabileceklerdir. Ayrıca özel sektör, uluslararası şirketler, medya ve sivil toplum kuruluşları da bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği alanlardır. Bölümümüzün bir diğer önceliği,  öğrencileri akademik kariyere yönlendirmektir. 

Kabul koşulları, taban puan, kontenjanlar ve daha fazla bilgi için aday öğrenci sayfamızı buradan ziyaret edebilirsiniz. 

Bölüm Tanıtım Broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.