ULUSLARARASI İLİŞKİLER

AB Bakanlığı Ortaklığında "Gençlerle AB Buluşmaları"nı Gerçekleştirdik

01.06.2021

Siyasal Bilgiler Fakültemizin 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği “Gençlerle AB Buluşmaları” başlıklı çevrimiçi program kapsamında Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI’yı ve değerli Avrupa Birliği Başkanlığı bürokratlarını ağırladık. Türkiye-AB İlişkileri, Erasmus-Gençlik Programları, Avrupa Koleji ve Jean Monnet Burs Programlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer olanaklarının da konuşulduğu program Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK’in de katılımı ile Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmaları kapsamında öncelikle Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi GENÇ, Fakülteyi kısaca tanıttığı bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK ise, “Dünyaya ufuk açan bir programda beraberiz. Katkı veren, aramızda bulunan herkese Üniversitem ve şahsım adına müteşekkirim.” sözleriyle başladığı açılış konuşmalarında, akademinin sırasıyla bilme, anlama, farkındalık, edinilen bilgiyi uygulamaya geçirme ve belli bir standarda ulaştırma aşamalarını içine alan bir süreç olduğunu vurguladı. Küresel dünyada, üniversitelerin bütün alanlarda tüm bu başlıkları içine alacak bir yetkinliğe ulaşmalarının tek başlarına mümkün olmadığından hareketle, dış çevre ve paydaşlarla buluşma imkânı sunan bu tür toplantıların öneminin altını çizdi. “Var olan teorik bilgiyi pratikle buluşturarak Türkiye’nin ihtiyaçları bağlamında yeniden tanımlamayı hedefleyen bu toplantıdan hem hocalarımızın, hem öğrencilerimizin, hem de biz idarecilerin üstleneceği roller çıkacaktır” diyen Rektörümüz, hayırlı bir toplantı olması dilekleriyle herkese teşekkürlerini sundu.

Programın devamında Sayın Bakanımız Faruk KAYMAKCI, Türkiye-AB İlişkilerindeki temel sorunlara değinerek bu sorunları ekonomi, din, coğrafi ve nüfus büyüklüğü, komşularla ilişkiler ve Kopenhag Kriterleri başlıkları üzerinden değerlendirdi. Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin temel zorlukların altını çizmekle birlikte, üyeliğin ülkemiz açısından neden gerekli olduğu sorusuna cevap niteliğinde olmak üzere bu üyeliğin gerek AB gerekse Türkiye nezdinde yaratacağı kazançlara vurgu yaptı. İlişkilerde halihazırda varlığını koruyan sorunlara etraflıca değinerek bu sorunların uzun vadede nasıl çözülebileceğine dair verimli öngörülerini paylaştı. Sayın Bakanımız Türkiye-AB İlişkilerine dair öğrencilerimizin sorularını da yanıtladı ve gençlerin bu süreçte ne derece önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. AB Bakanlığı bürokratları ise Erasmus-Gençlik Programları, Avrupa Koleji/Jean Monnet Burs Programları ve Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer olanaklarına değinerek bu fırsatlardan nasıl yararlanılabileceğine ilişkin önemli sunumlar gerçekleştirdi.  

Ülkemizin farklı üniversitelerinden yoğun katılım ile gerçekleştirilen program için başta Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI olmak üzere kıymetli AB Bakanlığı Bürokratlarına, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK'e, Dekanımız Prof.Dr. Hamdi Genç'e, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV'a ve tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz.